Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:255755 kpl

Hammashoidot nukutuksessa

Anestesiassa eli nukutuksessa tapahtuvasta hammashoidosta meillä on pitkä kokemus. Anestesiasta on vastannut oululainen anestesialääkäri Erkki Sihvonen. Paikallisia anestesialääkäreitä olemme käyttäneet myös, lähinnä sedaatioissa.Sedaatio on termi, jolla tarkoitetaan ihmisen rauhoittamista tai lamaamista keskushermoston toimintaa vaimentavalla lääkeaineella siten, että tajunnan taso laskee. Sedaation aste vaihtelee lievästä voimakkaaseen. Lievä sedaatio on lähinnä potilaan maltillista rauhoittamista siten, että potilas kykenee esimerkiksi vastaamaan suullisiin kysymyksiin. Sedaation asteen kasvaessa potilaan muisti, keskittymiskyky ja lihastoiminnot heikkenevät ja lopulta potilas nukahtaa. Sedaation vahvin muoto on niin sanottu nukutus eli yleisanestesia, jossa potilaan tajunnan taso on laskenut niin vahvasti, ettei tuntoaisti enää toimi eikä potilas pysty yleensä myöskään hengittämään ilman lääketieteellisiä apukeinoja.

Maallikon sanoin yleisanestesiassa potilas on täysin unessa eikä ole ko-operatiivinen. Sedaatiossa anestesian taso pidetään tasolla, jolla potilas on ko-operatiivinen, mutta rauhallinen. Tällöin pelkopotilaan hoito on helpompaa. Yleisesti suosittelemme kuitenkin anestesiaa, oli se minkä tasoista  tahansa, vain äärimmäisessä tilanteessa. Pelkopotilaan huomioonottaminen ja nykyajan hyvät puuduteaineet antavat mahdollisuuden normihoitoon, mihin AINA pyrimme. Pelkoa ei tarvitse voittaa eikä usein pystykään. Riittää, että sen ei anna hallita liikaa. Ajanvaraaminen osoittaa jo hyvää pelonhallintaa ja se potilaan pitää tehdä itse. Lopusta huolehdimme me. Rohkeasti vain aikaa varaamaan.